4Spar

Söker du efter Sveriges högsta sparränta? I så fall kan 4Spar vara ett alternativ. Deras fasträntekonto (med bindningstid på 3 år) har nämligen i flera år haft den högsta räntan som går att få på ett sparkonto i Sverige. Utöver det erbjuder de hög sparränta på de övriga bindningstiderna samt på kontot med fria uttag. Men det innebär även en hög risk och dessutom finns en hel del begränsningar.

Vilken ränta kan jag få?

Som lägst går det att få en ränta på 6,5% på insatt kapital. Denna räntesats erbjuds om man väljer att sätta in pengar på deras konto med fria insättningar och fria uttag. Fördelen är därmed att man har tillgång till pengarna och kan ta ut dem när som helst.

Är man villig att binda pengarna under en period ges högre räntesats. Detta utifrån följande:

Bindningstid på 3 månader ger 7,1%

Bindningstid på 6 månader ger 7,6%

Bindningstid på 1 år ger 8%

Bindningstid på 3 år ger 10%

Som mest går det alltså att få en avkastning på 10% på ett sparkonto hos 4Spar. Det är därmed den högsta nivå som går att få på ett sparkonto i Sverige.

(Räntesatser är från 2017 men historiskt sett har 4Spar ändrat sina räntenivåer extremt sällan. De nivåer som nämns ovan har varit stabila under flera år.)

SE AKTUELLA RÄNTOR PÅ 4SPAR.SE

 

Vad händer om uttag måste ske i förtid?

Om pengar har placerats på ett fasträntekonto kan pengarna i princip aldrig tas ut i förväg. Man bör alltså räkna med att det kapital som sätts undan på ett sparkonto hos 4Spar är helt låst under hela sparperioden.

Vad finns det för gränser för belopp?

Totalsumma: I Sverige finns en lag som begränsar att sparkonton utan insättningsgaranti maximalt får ha en summa på 50 000 kr. Detta gäller därmed även för 4Spar. Som sparare kan man ha flera konton hos företaget, exempelvis med olika bindningstider. Däremot får aldrig det totala beloppet på dessa konton överstiga gränsen på 50 000 kr. Om så sker kommer det överstigande beloppet per automatik betalas ut till det konto som spararen angett som utbetalningskonto.

Insättningsgräns: Om pengar sätts in på kontot med fria uttag måste beloppet vara på minst 1000 kr. Väljs istället ett konto med bindningstid är den lägsta gränsen på 10 000 kr. En insättning på fasträntekonto kan alltså vara mellan 10 000 kr och 50 000 kr.

Finns det någon risk?

Den risk som finns med att spara pengar i sparkonton hos 4Spar är att kontot inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder därmed att om företaget skulle försättas i konkurs kan de innestående medel som finns på deras sparkonton användas för att betala eventuella skulder. Med andra ord kan insatta medel på deras sparkonton helt och hållet förloras.

I en av Sveriges största bloggar inom privatekonomi (Rikatillsammans.se) skriver bloggaren, Jan Bolmeson, om detta sparkonto:

Se det mer som en hög risk placering, till och med högre än aktier”

I och med att det inte finns någon insättningsgaranti och att företaget är relativt ungt bör man alltså se insättningar som en högriskplacering. Samtidigt speglar sig detta i den höga avkastning som ges (upp till 10% i ränta).

Generellt gäller att ju högre risk som tas, i val av sparkonto, desto högre avkastning kan man få. Valet handlar därmed om att välja risknivå.

LÄS MER PÅ 4SPAR.SE

Fördelar och Nackdelar

Fördelar

  • Sveriges högsta sparränta
  • Flera olika bindningstider
  • Enkelt att öppna sparkonto

Nackdelar

  • Ej insättningsgaranti
  • Pengarna är låsta under hela bindningstiden
  • Hög nivå på insättningskrav

 

 


Privacy Policy