Shell Kreditkort

Måste man välja ett sparkonto utan insättningsgaranti (och med högre risk) för att få högre sparränta än vad bankerna erbjuder?  Nej – det finns alternativ. Ett av dessa är att spara på kreditkortet. Flera kreditkort har en inlåningsränta som är ca dubbelt så hög som bankernas bästa inlåningsränta, däribland Shells kreditkort. Men – det finns några nackdelar.

Vilken ränta kan jag få?

Om pengar sätts in på kreditkortet Shell MasterCard ges en ränta på detta belopp på 2%. Det kan ställas mot ca 1% som går att få på sparkonton hos banker och kreditbolag. Pengarna skyddas av den statliga insättningsgarantin och därmed erbjuder Shell (och flera andra kreditkort) den bästa ränta som går att få för den som vill ha frita uttag och skyddet med insättningsgarantin.

(Räntenivån är från 2017 och kan ändrats sedan dess. Däremot ändrar Shell sällan räntenivån på kortet. Dessutom har räntan under många år legat en bra bit över högsta sparränta som ges hos banker)

SE AKTUELL RÄNTA PÅ KORTET

Hur sker insättningar och uttag

Om kreditkortet har använts för inköp skickas en kreditkortsfaktura ut en gång per månad. Det belopp som står fakturan är det belopp som krediten har utnyttjats på. Genom att sätta in exakt den summan regleras krediten och någon räntekostnad uppstår inte.

Väljer man istället att sätta in ett större belopp skapas ett ”plussaldo” på kortet. Det är detta saldo som det ges ränta på.

Varje köp som sker med kortet registreras och preciseras på kommande kreditkortsfaktura. Har inköp skett på 20 000 kr och det innan periodens början fanns ett plussaldo på 4 000 kr kommer kreditkortsfakturan enbart vara på 16 000 kr. Därmed kan man säga att inköp i första hand sker på plussaldot och sedan på den gällande krediten.

Vad finns det för gränser?

En nackdel med att spara på detta kreditkort är att det finns en övre gräns för hur mycket som får sättas in på kortet. Det är nämligen bara möjligt att spara 15 000 kr på kortet och därmed få 2% i ränta på detta belopp. De flesta som spar på ett sparkonto har större summa än 15 000 kr och därmed behöver man komplettera med att ha sparpengarna även på andra ställen.

En annan nackdel är att pengarna är kopplade till kortet. När inköp sker kommer det i första hand dras av det plussaldo som ger ränta. Vid varje tillfälle som en kreditkortsfaktura ska betalas måste man alltså räkna ut hur stort belopp som behöver sättas in för att man ska nå gränsen på 15 000 kr.

Finns det någon risk?

Då pengarna skyddas av den statliga insättningsgarantin finns ingen risk att ha de på kreditkortet. Skulle Shell försättas i konkurs kommer därmed Riksgälden att betala ut det insatta beloppet och intjänade räntan.

Gratis – Kreditkortet har ingen årsavgift. Det går därmed att teckna kortet, sätta in pengar och få hög ränta utan att någon avgift uppkommer.

Bonus – Om kortet används för inköp ges 1% i bonus på dessa inköp. Används kortet för inköp på 15 000 kr månad ger detta alltså en återbäring på 150 kr varje månad.

Ränta – Med ränta på 2% ger Shell den högsta sparränta som går att få med statlig insättningsgaranti. (Med fria uttag).

Så länge som hela fakturan alltid betalas i tid är kreditkortet alltså mycket fördelaktigt. Väljer man däremot att skjuta upp en betalning uppkommer både aviavgift och ränta vilket skapar onödiga kostnader.

Läs mer om Shell Kreditkort

Fördelar

  • Sveriges högsta sparränta med insättningsgaranti och fria uttag
  • Kortet ger även bonus
  • Kortet har reseförsäkring

Nackdelar

  • Går enbart att spara 15 000 kr
  • Ny beräkning gällande insättning måste ske månadsvis
  • Inte lika tydlig överblick som ett sparkonto

Privacy Policy