Upplands Spar

Med 6,60% i ränta på ett sparkonto med fria uttag ger Upplands Spar Sveriges högsta ränta på denna sorts sparkonto. Även deras fasträntekonto på 1 år ligger i topp – med en ränta på 8,25%. Fördelen med Upplands Spar är helt klart deras räntenivåer. Nackdelen är den risk som man tar med det insatta kapitalet samt begränsningarna som finns kring insättningar och uttag på deras fasträntekonton.

(All information är från 2017. Räntan kan ha ändrats sedan dess. Däremot ändrar Upplands Spar mycket sällan sin räntenivå)

Vilken ränta kan jag få?

Hos Upplands Spar finns det sex olika sparkonton att välja på. Det är ett konto med rörlig ränta och fria uttag samt fem fasträntekonton. Som alltid ges lägst ränta på konto med fria uttag. Hos Upplands Spar ges då en ränta på 6,60%.

Är man däremot villig at binda pengarna under några månader, eller ett par år, ges högre ränta. Detta enligt följande:

Bindningstid på 3 månader – 7,25%

Bindningstid på 6 månader – 7,75%

Bindningstid på 12 månader – 8,25%

Bindningstid på 24 månader – 9,25%

Bindningstid på 36 månader – 10%

Med dessa nivåer ligger de högst i Sverige. På vissa bindningstider delar de förstaplatsen med ett par andra företag med liknande sparkonto.

SE AKTUELLA RÄNTENIVÅER PÅ UPPLANDSSPAR.SE

Vad händer om uttag måste ske i förtid?

Om pengar sätts in på kontot med fria uttag kan de tas ut när som helst. Väljer man istället ett konto med bindningstid kan de inte tas ut förrän bindningstiden löpt ut. Sätt därför aldrig in pengar som du eventuellt kan få behov av under denna tid.

Vad finns det för gränser för belopp?

Totalsumma:   I likhet med övriga företag som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti så har Upplands Spar en övre gräns på 50 000 kr. Varje person som har ett konto, eller flera konton, hos Upplands Spar kan maximalt ha 50 000 kr på dessa tillsammans. Det kan exempelvis innebära 5 konton med vardera 10 000 kr eller ett enda med 50 000 kr. Skulle saldot överstiga betalas pengar direkt ut till det bankkonto som är föranmält.

Insättningsgräns:  När insättning sker första gången måste man godkänna att detta sker via autogiro. Det sker som en säkerhetsåtgärd från Upplands Spar så att de tydligt kan verifiera att kontot ägs av den person som registrerat konto hos Upplands Spar. Överföringen via Autogiro måste vara på minst 100 kr. Därefter kan överföring ske via bankgiro och det finns därmed inte någon undre gräns för hur stort belopp som kan sättas in. Detta så länge som insättning sker till kontot med fria uttag.

Vid insättning till ett fasträntekonto är minsta insättning 100 kr. Insättning sker då enbart en gång varefter denna summa är låst under bindningstiden.

Finns det någon risk?

Upplands Spar är ett av de inlåningsföretag som är registrerat hos Finansinspektionen. Därmed måste de följa vissa lagar och regler gällande bland annat informationskrav. Däremot innefattas inte Upplands Spar av den statliga insättningsgarantin.

Det kapital som sätts in hos Upplands Spar investeras av företaget i räntebärande värdepapper. Med tanke på att avkastningen är så hög bör man även räkna med att Upplands Spar tar en relativt hög risk med sina investeringar. I annat fall skulle de betala högre ränta än vad de själva tjänar på sina investeringar.

Skulle Upplands Spar gå i konkurs finns risken att de pengar som sitter på sparkonton hos dem förloras. De kan därmed användas av konkursförvaltaren för att betala eventuella skulder. Det är denna risk man tar om pengar sätts in på sparkonton som inte har insättningsgaranti.

LÄS MER PÅ UPPLANDSSPAR.SE

Fördelar och Nackdelar

Fördelar

  • Sveriges högsta sparränta
  • Flera olika bindningstider
  • Tydlig hemsida med enkel information

Nackdelar

  • Ingen insättningsgaranti
  • Hög risk
  • Går ej att ta ut pengar i förtid

Privacy Policy